Na co się zgadzam korzystając z usług firmy specjal-trans

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Specjal-Trans S.C. Mazurek Jerzy, Mazurek Aleksandra z siedzibą w Janików, Stefana Batorego 8a, 55-200 Oława w celu realizacji powyższej umowy na świadczenia opieki w zakresie transportu sanitarnego lub medycznego karetką.

kto pozna moje dane? co ze zgodą?

Podanie danych jest dobrowolne i mam prawo wycofania zgody. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być pracownicy spółki Specjal-Trans S.C. Mazurek Jerzy, Mazurek Aleksandra. 

Kiedy moję anulować zgodę? 

W dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane tylko w czasie trwania przygotowania do wykonania usługi oraz w czasie wykonania usługi. Po wykonaniu usługi przetwarzanie danych ustaje a dane zostają usunięte.

Jakie moja prawa w stosunku do specjal-trans?

Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

gdzie znajdę więcej informacji?

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Ochrony Danych pod adresem Specjal-Trans S.C. Mazurek Jerzy, Mazurek Aleksandra. z siedzibą w Janików, Stefana Batorego 8a, 55-200 Oława

E-mail: biuro@specjal-trans.pl