Krok 2

Stan zdrowia pacjenta

Jeśli stan zdrowia pacjenta jest poważny lub nie mają Państwo kompletnych informacji na ten temat nasz konsultant prześle raport medyczny, który powinien zostać wypełniony przez lekarza prowadzącego i przesłany drogą mailową lub faxem. Raport pozwoli na określenie potrzebnej załogi i sprzętu wymaganego do wykonania transporty medycznego. W celu przygotowania wstępnej oferty przygotuj odpowiedzi na pytania z:

Niezbędne również poniższe informacje o pacjencie:
Płeć i wiek;
Rozpoznanie medyczne (ewentualnie data urazu/wypadku) i zalecenia związane z transportem;
Jeżeli pacjent był operowany - rodzaj i data operacji;
Czy pacjent jest przytomny?
Czy oddycha samodzielnie, czy przy pomocy respiratora?
Czy wymaga okresowego lub stałego podawania tlenu?
Jakie leki przyjmuje pacjent?
Czy wymagane jest ciągłe monitorowanie EKG, SPO2, ciśnienie krwii?
Czy z pacjentem będzie podróżować dodatkowa osoba towarzysząca (np. ktoś z rodziny)?
Jakiego państwa obywatelem jest pacjent (kwestie paszportowo - wizowe)?

 

Raporty medyczne:

Raport medyczny [DOC] [PDF]

Medical report [DOC] [PDF]